Najlepsze wyniki

Najlepsze wyniki

piątek, 14 sierpnia 2009

Kondycja rynku akcji w sierpniu

Od zamknięcia sesji 30 lipca do 14 sierpnia na 30 minutowym wykresie Wig20 pojawiło się 9 luk hossy lub bessy, co ciekawe nie licząc tej, która pojawiła się dzisiaj, obroniła się tylko luka hossy z 3 sierpnia.
Na wykresie czerwone prostokąty oznaczają zamknięte luki bessy, zielony domknięte luki hossy, a niebieski prostokąt, to jedyna luka, która nie została domknięta. Na wykresie zaznaczeniem zostały objęte świece między którymi wystąpiła luka oraz świecę domykającą. Taka sytuacja jest dość ciekawa i wskazuje na istotną słabość rynku. Jest to największe od kilku miesięcy nagromadzenie domkniętych luk w tak krótkim okresie czasu. Pytanie o kierunek wybicia z konsolidacji wciąż jednak pozostaje otwarte, mimo wszystko należy pamiętać, że ostatnie wzrosty ciągle wymagają korekty. Podobna sytuacja miała miejsce między 30 kwietnia, a 29 maja br. Wtedy również rynek poruszał się w trendzie bocznym, ograniczonym poziomami1909-1752 (kanał trendu miał szerokość 157 punktów, przy obecnym kanale o szerokości 178 punktów). Poprzednio wybicie nastąpiło górą, a następująca korekta miała zasięg ponad 250 punktów. Gdyby uznać podobieństwo obu tych okresów, to sytuacja powinna się wyklarować w przeciągu 8-10 sesji.

Jaką przyjąć strategię w takiej sytuacji? Ciekawym rozwiązaniem może okazać się strategia oparta na kupnie opcji, tzw long straddle. Strategia ta polega na zakupie opcji call i opcji put. W zamian za zapłaconą premię można bez obaw czekać na reakcję rynku. Niezależnie od kierunku, w którym nastąpi wybicie z konsolidacji można pozostać na rynku i zarabiać. Oczywiście nie jest to perpetum mobile, a ryzykiem inwestora jest możliwość dłuższego pozostania rynku w konsolidacji. W takiej sytuacji maksymalną stratą pozostanie zapłacona premia. Poniżej prezentuję poglądowo profil wypłaty dla strategi long straddle. Przy poziomie Wig20 = 2154, inwestor płaci premię 86 pipsów (dla pozycji 0.1 lota, 1 pips to 10zł), a progi opłacalności dla przyjętej strategii wyniosą:
p1 = 2068,
p2 = 2240,
Strata z inwestycji będzie maksymalna (równa zapłaconej premii 86pipsów), jeżeli w momencie wykonania opcji wig20 będzie na poziomie 2145 punktów, a z każdym punktem poniżej, lub powyżej tej wartości będzie się zmniejszała. Zysk jest potencjalnie nieograniczony, oczywiście należy przyjąć realne ruchy na indeksie. Premia, którą należy zapłacić zależy od zmienności na rynku (wysoka zmienność = wysoka cena) oraz czasu (im dłużej do wykonania opcji, tym drożej).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz