Najlepsze wyniki

Najlepsze wyniki

piątek, 28 sierpnia 2009

Ten mały wielki zysk dla cierpliwych

Dzisiejszy temat będzie rozwinięciem wątku, który poruszyłem tutaj.
W skrócie chodzi o to, aby uzyskać maksymalne możliwe korzyści dzięki wykorzystaniu wysokiego swapu (konkretnie swapu walutowo-procentowego). Cały trik polega na zgraniu kilku warunków (dwa warianty):
A.
1. Wyszukanie brokera oferującego wysokie dodatnie i ujemne swapy;
2. Wyszukanie instrumentu którego kurs jest mocno niedowartościowany lub przewartościowany;
3. Zajmujemy pozycję tak, aby punkty swapowe były dodawane do naszych pieniędzy (oczywiście uwzględniając punkt drugi);
4. Liczymy zyski :)

Przykład:
Zajęcie krótkiej pozycji na EUR/PLN w lutym b.r. np przy cenie 4.90. Możliwość zarobienia na takiej parze walutowej daje zmniejszenie niedowartościowania złotego i dodatnie punkty swapowe doliczane do pozycji. Im dłużej potrzymamy taką pozycję, tym większa waga swapów w zysku i mniejsza miłość brokera do nas :)

B.
1. Wyszukanie brokera oferującego wysokie swapy;
2. Wyszukanie brokera, który oferuje niskie swapy;
3. Zajęcie przeciwstawnych pozycji na tym samym instrumencie tak, aby dodatni (wysoki) swap doliczał nam broker z pktu B1, a niski odejmował broker z pktu B2.
4. Liczymy zyski :)

Przykład:
Zajęcie krótkiej pozycji np w FxPro (generalnie zauważyłem, że brokerzy działający na platformie MetaQuotes oferują wysokie swapy) i długiej w SaxoBanku na parze USD/MXN(dolar do meksykańskiego peso). Zamknięcie obu pozycji powinno nastąpić w tym samym czasie tak, aby strata z jednej i zysk z drugiej pozycji po zsumowaniu dały zero. W ten sposób po zarobieniu na spread (dwukrotnie) pozostaje liczyć zyski :)

Krótkie wyliczenia ku rozbudzeniu wyobraźni:
przykład dla wariantu A;
instrument EurRon (euro do nowej leji rumuńskiej);
spread 100 pipsów (między 17:00, a 9:00 spread wynosi 250 pipsów);
long swap (28.08.2009): -11.778 pipsów;
short swap: (28.08.2009): 7.999 pipsów;
wartość 1 pipsa: 0.97 zł;
spread/swap = 12.5 (a więc po 13 dniach punkty swapowe zarobią wystarczająco żeby pokryć spread);
historyczne maksimum: 4.3380;
wartość nabycia instrumentu: 4.2137;
różnica: 1243 pipsy, 1205.71 zł;
różnica/swap: 155.56 pipsa (po 156 dniach swap pokryje potencjalną stratę ze zmiany kursu do wartości maksymalnej w zanotowanej od początku notowań. Biorąc pod uwagę, że swap liczony jest za 7 dni, a notowania są tylko 5 dni w tygodniu, to nie uwzględniając świąt potrzebujemy 112 sesji);
potencjalny zysk z punktów swapowych po 1 roku: 2832.04 zł;
wymagany depozyt: 408.98 zł;
zysk po roku do depozytu = 692.46%;
zysk do potencjalnej, maksymalnej straty = 234.88%;

Podsumowując: zakładając, że kurs EurRon nie wybije historycznego maksimum, na każdą zaryzykowaną złotówkę potencjalny zysk wyniesie 2.34zł. Biorąc pod uwagę, że od lutego b.r. prawdopodobnie najgorszą fazę kryzysu mamy już za sobą, wydaje się, że kurs euro do leji nie powinien ustanawiać nowego szczytu. Istnieje wręcz wysokie prawdopodobieństwo umacniania się rumuńskiej waluty ze względu na wysoką atrakcyjność regionu (członkostwo w UE, niskie koszty pracy w stosunku do reszty UE, wysoki potencjał rozwoju ze względu na dotychczasowe zapóźnienie gospodarcze etc...). Dodatkowym czynnikiem, który powinien korzystnie wpływać na swap jest w miarę wysoka inflacja (a więc ryzyko redukcji stóp procentowych jest niskie).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz